Verklaring Omtrent Gedrag van de Reddingsbrigade Waddinxveen


Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) In de algemene ledenvergadering van 24 november 2014 heeft het bestuur het voornemen kenbaar gemaakt om beleid omtrent gedrag te maken voor haar leden.

De algemene ledenvergadering heeft hier unaniem mee ingestemd.

Het bestuur sluit zich aan bij het beleid van NOC-NSF de overkoepelende organisatie voor sportverenigingen. Bekijk de website van NOC-NSF

Om een Verklaring Omtrent Gedrag van de leden te vragen moet er beleid geformuleerd door de Waddinxveense Reddingsbrigade geformuleerd zijn.

Dit beleid is nu geformuleerd en zal vastgesteld worden tijdens de ALV op 29 mei 2015.

Binnen dit beleid moet minimaal een aantal zaken geregeld zijn als een aanname beleid, het hebben van een gedragscode en het aanstellen van een of meerdere vertrouwenspersonen.

Het bestuur heeft Bart van der Zalm en Jolanda Metten bereid gevonden om als vertrouwenspersoon te fungeren binnen de WRB.

Verder moet ieder lid het beleid kunnen vinden op de website van de vereniging.

Het bestuur heeft met deze beleidsnotitie een stap gemaakt naar een veilig sportklimaat voor onze leden.

U vind alle informatie m.b.t. dit beleid in de hieronder aanwezige bijlagen.


Download - Beleidsnotitie VOG
Download - Bijlage 1 Omgangsregels WRB
Download - Bijlage 2 VOG gedragscode
Download - Bijlage 3 Protocol VCP