Diploma's met Reddingsbrigade Waddinxveen


Als eerste opleiding is er Junior Redder 1-4.

Junior Redders leren vooral om zichzelf te redden. Dat doen we op een speelse manier. Bijvoorbeeld door te oefenen van zwemmen met kleren. Maar ook door te zwemmen met een redvest of te drijven op plastic zakken. En daarnaast leren we al anderen te redden door bijvoorbeeld een touw te gooien, een tuinslang of een reddingsklos. Dit is wat een 'droge redding' genoemd word omdat de redder op de kant blijft staan. Junior redder bestaat uit vier diploma's voor leeftijden van 5 tot 10 jaar.


De tweede opleiding is Zwemmend Redder 1-4.

Bij Zwemmend Redden gaat het vooral om de 'natte redding' waarbij je leert hoe je iemand moet redden door erheen te zwemmen. (Eigen) Veiligheid is hierbij heel belangrijk. Dus ook moet er stevig gewerkt worden aan je conditie en je zwemslagen. Iemand zwemmend redden is niet zonder risico's. Zwemmend Redder bestaat uit vier diploma's voor leeftijden tussen 10 en 15 jaar.


De derde opleiding is Lifesaver.

Lifesavers leren om reddingen in groepsverband uit te voeren, leiding te geven, taken te verdelen en complexe ongevallen op te lossen. Hier horen ook theorie- en EHBO lessen bij. Deze opleiding wordt op de vrijdagavond gegeven. Lifesaver bestaat uit drie diploma's en is vanaf 15 jaar.


Alle bovenstaande diploma's gehaald?

Na Lifesaver zijn er nog diverse verdere mogelijkheden. Veelal liggen deze op het vlak van lesgeven (instructeurs-diploma's) of op Waterhulpverlening met specialisaties voor pool, open water of beach. Hier hoort ook het leren varen met onze reddingsboten bij (Varend Redden). Via de Waddinxveense Reddingsbrigade is het mogelijk om bij andere reddingsbrigades strandwacht te lopen. Bijvoorbeeld op Ouddorp, Texel of Noordwijk. En tot slot is er de mogelijkheid voor senioren/ ouders om aan hun conditie en zwemvaardigheid te werken.


Een keer komen kijken? Of een keer meezwemmen?