CONTRIBUTIE Reddingsbrigade Waddinxveen


De contributie voor seizoen 2023-2024 is:

  • Jeugdleden (t/m 15 jaar op 1 augustus) € 114,00
  • Leden (16 jaar en ouder op 1 augustus) € 124,00

Het examengeld hangt af van het diploma en is voor seizoen 2023-2024:

  • Junior Redder € 6,50
  • Zwemmend Redder € 6,50
  • Lifesaver € 13,00

Voor leden die gedurende het jaar lid worden is dit:

  Contributie Examengeld
  Leden Jeugdleden  
September € 124,00 € 114,00 € 6,50 *
Oktober € 113,00 € 104,00 € 6,50 *
November € 102,00 € 94,00 € 6,50 *
December € 91,00 € 84,00 € 6,50 *
Januari € 80,00 € 74,00 € 6,50 *
Februari € 69,00 € 64,00 € 6,50 *
Maart € 58,00 € 54,00 **
April € 47,00 € 44,00 **
Mei € 36,00 € 34,00 **
Juni € 25,00 € 24,00 **

* Nieuwe leden (16 jaar en ouder) starten niet gelijk met Life Saver, maar zullen starten met Zwemmend Redder 4 of lager. Daar is met het examengeld rekening mee gehouden.

** Geen examengeld. De examens zijn eind juni en daarvoor is te weinig voorbereidingstijd.

Bij het lidmaatschap van de Waddinxveense Reddingsbrigade hoort tevens het lidmaatschap van Reddingsbrigades Nederland. Dit zit in de prijs van het lidmaatschap.

Zwemmen bij de WRB is één van de goedkopere vrijetijdsbestedingen, maar wellicht is de contributie toch een forse aanslag op uw besteedbaar inkomen. Daarom wijst de WRB u op het feit dat de gemeente Waddinxveen een vergoedingsregeling voor dergelijke contributies kent, de zogenaamde Minimaregeling. Meer informatie vindt u op de website van de Gemeente Waddinxveen. (zoek hier op minimaregeling)

Een keer komen kijken? Of een keer meezwemmen?