BESTUUR van de Reddingsbrigade Waddinxveen

Vacature

Voorzitter

Mariska Tas

Secretaris

Dirk Poot

Penningmeester

Jolanda Metten

Te bereiken via: vertrouwenspersoon.wrb@gmail.com

Bart van der Zalm

Te bereiken via: bpvdzalm@kpnmail.nl

Jasper Groenendijk

Portefeuillehouder: Wedstrijden, Kamp

Portefeuillehouder: PR, Evenementen

Frank van de Poel

Portefeuillehouder: Varend Redden en bewakingen

Robert Boomers

Portefeuillehouder: Zwemzaken, Materialen


Een keer komen kijken? Of een keer meezwemmen?